Project : Inspectie en opstellen MJOP

Opdrachtgever : Mitros

Verantwoordelijkheden:
- Opname op locatie van alle elementen

- Gegevens en bevindingen verwerken in MJOP

- Het bespreken van de bevindingen en opgestelde MJOP

Status : in behandeling


Project :

Inspectie en voorbereiding MJOP 2020

Opdrachtgever : Viveste

Verantwoordelijkheden:
- Opname op locatie van alle elementen

- Gegevens en bevindingen verwerken in MJOP

- Het bespreken van de bevindingen en opgestelde MJOP

Status : in behandeling

Project : Badkamers div. locaties's

Opdrachtgever : Paasheuvelgroep

Verantwoordelijkheden:
- offerte aanvragen

- toezicht houden tijdens uitvoering

- Opleveren

Status : in behandeling

Project : Inspecties (ca. 30 objecten) t.b.v. MJOP

Opdrachtgever : SSH

Verantwoordelijkheden:
- inspectie planmatig onderhoud
- Het bespreken van de inspecties t.b.v. offerte aanvragen

Status : Afgerond

Project : Dakvervanging

Opdrachtgever : Viveste

Verantwoordelijkheden:
- voorbereiden werkzaamheden
- toezicht tijdens de uitvoering

- Opleveren

Status : nog niet afgerond


Project : Inspectie en opstellen MJOP

Opdrachtgever :

VvE Residence Gemeenlanden

Verantwoordelijkheden:
- Opname op locatie van alle elementen

- Gegevens en bevindingen verwerken in MJOP

- Het bespreken van de bevindingen en opgestelde MJOP

Status : in behandeling

Project : Conditie vaststellen van diverse complexen conform de NEN 2767

Software : Tijdens de conditiemetingen hebben wij gebruik gemaakt van O-Progonse

Opdrachtgever : SSH

Verantwoordelijkheden:
- De kwaliteit van bouwdelen en gebouwen vast te stellen conform de NEN 2767

- Het bespreken van de inspecties

- Het bespreken van de geplande uitvoeringsjaren

Status : afgerond


Project: 27 huurappartementen Hof van Helsdingen

Opdrachtgever: LEKSTEDEwonen

Verantwoordelijkheden:
- Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties

- Coördinatie tussen aannemer en opdrachtgever

- Opleveren van het gebouw

- Overdragen aan nieuwe bewoners

Resultaat: Project is afgerond


Project: 37 huurwoningen Hoef & Haag

Opdrachtgever: LEKSTEDEwonen

Verantwoordelijkheden:
- Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties

- Het voeren van bouwbesprekingen

- Opleveren van het gebouw

- Overdragen aan nieuwe bewoners

Resultaat: Project is afgerond

Project: 70 woningen Poorten van Oranje

Opdrachtgever: LEKSTEDEwonen

Verantwoordelijkheden:
Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties

Resultaat: Project is afgerond

Project: 16 Rijwoningen De Steenen Poort te Houten

Opdrachtgever: LEKSTEDEwonen

Verantwoordelijkheden:
- Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties

- Coördinatie tussen aannemer en opdrachtgever

- Het voeren van bouwbesprekingen

- Opleveren de woningen

-Overdragen aan nieuwe bewoners

Resultaat: Project is afgerond

Project: Kantoor transformatie naar 50 zelfstandige wooneenheden

Opdrachtgever: Viveste

Verantwoordelijkheden:

- Uitwerken van het plan

- Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties

- Coördinatie tussen aannemer en opdrachtgever

- Het voeren van bouwbesprekingen

- Opleveren van het gebouw

Resultaat: Project is afgerond.


Project: NieuwEijk 12 huurappartementen

Opdrachtgever: LEKSTEDEwonen

Verantwoordelijkheden:


 • Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties
 • Coördinatie tussen aannemer en opdrachtgever
 • Het voeren van bouwbesprekingen
 • Opleveren van het gebouw
 • Overdragen aan nieuwe bewoners
 • Afhandelen van klachten tijdens onderhoudsperiode

Resultaat: Project is opgeleverd


Project: Axelhof

Opdrachtgever: Stichting Axelhof

Verantwoordelijkheden:


 • Als projectbegeleider de volledige verbouwing begeleiden. Dat is veel overleggen met de aannemer. De controle van de planning en kwaliteit en sturing proces.
 • Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties
 • Coördinatie tussen aannemer en opdrachtgever
 • Het voeren van bouwbesprekingen
 • Opleveren van het gebouw
 • Overdragen aan de nieuwe bewoners
 • Afhandelen van klachten tijden onderhoudsperiode

Resultaat: Project is in voorbereiding


Project: Nieuwe VvE

Opdrachtgever: VvE JH Oog in Al

Verantwoordelijkheden:


 • Opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning
 • Begeleiding bij groot onderhoud
 • Het voeren van de administratie en technisch beheer van de VvE

Resultaat: